Området

I mange år har der været gravet grus omkring gården. E45 ligger i den gamle grusgrav og deler jorden på gården. I dag er der adgang til del af den gamle grusgrav fra Lovbyvej.

Skoven og haven er anlagt i 1872 og er plantet til med forskellige løvtræer, der er tilpasset landskabet.

Svinestald før og efter - Salen før og efter